Poblocki, K. “The Napster Network Community”. First Monday, Vol. 6, no. 11, Nov. 2001, doi:10.5210/fm.v6i11.899.