[1]
K. Poblocki, “The Napster network community”, FM, vol. 6, no. 11, Nov. 2001.