Valauskas, E., & Nardi, B. (1996). FM Interviews: Bonnie Nardi. First Monday, 1(1). https://doi.org/10.5210/fm.v1i1.470